16
onlayn-dars bir
oy ichida
90+
foiz
DTM ga tayyorgarlik
24/7
shaxsiy
KURATOR koʻmagi
10 000+
onlayn DTM
testlar
Ism*
Telefon raqami*Icon
Email*

Yuborish belgisini bosishim bilan men ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilik bildiraman

Sizning arizangiz qabul qilindi
Qayta ariza topshirish

X ACADEMY o’zi nima?

Bu abituriyentlarni O’zbekistondagi oliy o’quv yurtlariga o’qishga tayyorlash uchun onlayn-maydon. Hozirda X ACADEMY ta’limni o’zbek va rus tillarida olib bormoqda. Siz veb - seminarni ko’rayotgan paytda o’qituvchi oddiy dars sifatida real vaqtda dars olib boradi.

 • Darsning video yozuvi
 • Noyob usul
 • Qulay muhit

Bizning kurslar

Bizning amaliy ko’nikmalarimiz va noyob usulimiz tufayli siz ortiqcha to’lovlarsiz yuqori natijaga erishasiz!

Английский язык

Ingliz tili

Ingliz tili boshida ko’ringani kabi uncha murakkab emas. Biz sizni nafaqat test sinovlariga tayyorlaymiz, balki uni tushunishingizga ham yordam beramiz.

Sotib olish
350 000 UZS / oyiga
Английский язык
Matematika

Matematika

Biz sizga har qanday murakkablik darajasidagi masalalarni yechishni va imtihonda kuchlarni qanday taqsimlashni o’rgatamiz

Sotib olish
350 000 UZS / oyiga
Matematika
Ona tili va adabiyot

Ona tili va adabiyot

Tinish belgilari, to’g’ri talaffuz va imlo qoidalari, shuningdek, maktab dasturi bo’yicha asarlarni tahlil qilamiz va davrlarni o’rganamiz

Sotib olish
350 000 UZS / oyiga
Русский язык и литература

Biz yangi kurslarni tayyorlayapmiz

Biz yana bir nechta kurslar tayyorlayapmiz va tez orada ular bizning portalda paydo boʻladi

Obuna bo'lganingiz uchun tashakkur!

Yuborish belgisini bosishim bilan men ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilik bildiraman

Biz yangi kurslarni tayyorlayapmiz

Qaysi kursni sotib
olishingizdan qat’iy nazar,
O’zbekiston tarixi kursini
sovg’a qilamiz

O’z tariximizni o’rganamiz va majburiy imtihonni 10 dan 10ga topshirishga yordam beramiz

Sovg'a oling

Kursning dasturi

Siz istagan fanni tanlashingiz va shu fan bo’yicha butun o’quv yilining dars jadvalini ko’rishingiz mumkin

 • Oktyabr
 • Noyabr
 • Dekabr
 • Yanvar
 • Fevral
 • Mart
 • Aprel
 • May
 • Iyun
 • Iyul
5 oktyabr

Introduction to nouns – Otlar haqida umumiy tushuncha

7 oktyabr

Gender – Jins

9 oktyabr

Cardinal numbers

12 oktyabr

Singular & Plurals (1) – Ko’plik shakllari

14 oktyabr

Subject and Object pronouns

16 oktyabr

Verb To be – To be fe’li

19 oktyabr

Prepositions of place (1)

21 oktyabr

There is / are & It

23 oktyabr

Demonstrative pronouns

26 oktyabr

Countable and Uncountable nouns – Donalab sanaladigan va donalab sanalmaydigan otlar.

28 oktyabr

a/an and the

30 oktyabr

Collective nouns – Jamlanma otlar

2 noyabr

Compound nouns – Qo’shma otlar

4 noyabr

Ordinal numbers – Tartib sonlar

6 noyabr

Prepositions of time (1)

9 noyabr

Past form of “To be”

11 noyabr

Reflexive pronouns – O’zlik olmoshlari

13 noyabr

# Reciprocal pronouns – Ikki tomonlama olmoshlar

16 noyabr

Some & Any

18 noyabr

Have got/ has got – Kimdadir nimadir bor..

20 noyabr

Adjectives: Attributive adjectives

23 noyabr

Degrees of adjectives – Sifatning darajalari

25 noyabr

Irregular adjectives – Noto’g’ri sifatlar

27 noyabr

Possessive adjective & Possessive pronouns – Sifatning egalik shakli va egalik olmoshlari.

30 noyabr

Possessive forms: Apostrophe ‘S and preposition Of

2 dekabr

Adverbs & Their structures – Ravishlar va ularning yasalishi

4 dekabr

Degrees of adverbs – Ravishning darajalari

7 dekabr

Verb – Fe’l

9 dekabr

Modal verbs (1)

11 dekabr

Normal sentence structure

14 dekabr

Present Continuous – Xozirgi davomli zamon

16 dekabr

Present Simple – Xozirgi oddiy zamon

18 dekabr

Regular & Irregular verbs

21 dekabr

Past Simple Tense – O’tgan zamon

23 dekabr

Past Continuous – O’tgan davomli zamon

25 dekabr

Tense review (Present continuous | Present simple | Past simple)

28 dekabr

Future Simple – Kelasi oddiy zamon

30 dekabr

Present for the future

11 yanvar

Future Continuous – Kelasi davomli zamon

13 yanvar

Non-continuous verbs – Nodavomiy fe’llar

15 yanvar

Tense review for future tenses

18 yanvar

To be going to

20 yanvar

Difference between Have/Has got and Have/Has

22 yanvar

Present perfect tense - Hozirgi tugallangan zamon

25 yanvar

Present perfect or Past simple?

27 yanvar

Present perfect continuous

29 yanvar

Past perfect tense

1 fevral

Past perfect continuous tense

3 fevral

Future perfect & Future perfect continuous tenses

5 fevral

Prepositions of time: By | Until and By the time

8 fevral

Tense review for perfect tenses

10 fevral

Future in the past (Was/were going to)

12 fevral

Used to | To be used to | Get used to

15 fevral

Passive voice

17 fevral

Must & Have to

19 fevral

Must | Mustn’t | Needn’t and Needn’t have

22 fevral

Could (do) & Could have (done) | Must (have) & Can’t (have)

24 fevral

Passive forms of modal verbs

26 fevral

Command | Advice | Request

1 mart

Additions to remarks

3 mart

Questions

5 mart

Question tags

8 mart

Embedded sentences

10 mart

Have something done

12 mart

Advanced indefinite articles

15 mart

Another & Other | A number of & The number of

17 mart

Advanced definite article "THE"

19 mart

Nouns with and without “The”

22 mart

Omission of The before certain words (work, home, office..)

24 mart

Advanced plural nouns

26 mart

On time & In time | At the end & In the end

29 mart

Prepositions of place

31 mart

But & except | By | Arrive at/in | Get |

2 aprel

Like & As

5 aprel

As if & As though

7 aprel

Some & any | No & none

9 aprel

Each & every | All & whole

12 aprel

Each, both & neither

14 aprel

Noun + preposition (reason for, cause of..)

16 aprel

Preposition + noun (by mistake, on television..)

19 aprel

Advanced adjectives with their comparisons

21 aprel

Adjectives ending in –ing and -ed

23 aprel

Order of adjectives | Adjectives after verbs

26 aprel

Adjective + preposition (excited about, pleased with..)

28 aprel

Adjective + preposition (2)| Sorry about & Sorry for..

30 aprel

Verb + preposition ( Care about & Care for..)

3 may

Verb + preposition (Hear about & Hear of..)

5 may

Verb + preposition (Shout at & Shout to..)

7 may

Verb + object + preposition (do something about..)

10 may

Position of adverbs

12 may

So & Such

14 may

Too & Enough

17 may

To + infinitive’ after adjectives

19 may

Quite & rather

21 may

Word order with adverbs

24 may

Reported speech

26 may

Questions in reported speech ( Wh and Yes/No questions)

28 may

Direct and indirect objects

31 may

Relative clauses: Who | Which | That

2 iyun

Relative clauses: Sentences

4 iyun

Conditionals with if sentences

7 iyun

Expressing the wishes about the present/future

9 iyun

Expressing the wishes about the past

11 iyun

In case

14 iyun

Conditionals with unless, as long as..

16 iyun

Gerunds

18 iyun

Infinitives

21 iyun

Verb + object + Infinitive

23 iyun

Gerund or Infinitive? (1) – Like, would like..

25 iyun

Gerund or Infinitive? (2) – begin, start, intend, continue, try..

28 iyun

Gerund or Infinitive? (3) – Be afraid, need, help..

30 iyun

Preposition + Gerund

2 iyul

Verb + Preposition + Gerund

5 iyul

Expressions + gerund

7 iyul

Prefer & Would rather

12 iyul

Had better do & It’s time someone did something

14 iyul

See somebody do & See somebody doing

16 iyul

Purpose: So that| In order to | To

19 iyul

Reason and Result: As | Since | As a result | Therefore

21 iyul

Contrast: Although | Even though |In spite of | Despite| While | Whereas | Though..

23 iyul

Even| Even if

26 iyul

Phrasal verbs (1)

28 iyul

Phrasal verbs (2)

 • Oktyabr
 • Noyabr
 • Dekabr
 • Yanvar
 • Fevral
 • Mart
 • Aprel
 • May
 • Iyun
 • Iyul
5 oktyabr

Til haqida umumiy ma'lumot

7 oktyabr

Til haqida umumiy ma'lumot 2. O'zbek adabiy tilining bo'limlari

9 oktyabr

Adabiyot so'z san'ati

12 oktyabr

Fonetika

14 oktyabr

Undoshlar tasnifi

16 oktyabr

Xalq o'g'zaki ijodi. "Uch og'a-ini botirlar" ertagi

19 oktyabr

Bo'g'in

21 oktyabr

Urg'u

23 oktyabr

Ezop

26 oktyabr

Fonetik hodisalar

28 oktyabr

Orfografiya va orfoepiya

30 oktyabr

Imom al buxoriy.

2 noyabr

Grafika va leksikologiya. Bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlar. Ko'chma ma'no va uning turlari

4 noyabr

Ko'chma ma'no va uning turlari

6 noyabr

Hamid Olimjonning hayoti va ijodi.

9 noyabr

So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari. Omonimlar va sinonimlar

11 noyabr

Antonimlar va paronimlar. Eskirgan so'zlar

13 noyabr

Muqimiyning hayoti va ijodi.

16 noyabr

Tasviriy ifoda va iboralar (frazeologizmlar)

18 noyabr

Neologizmlar va atamalar. O'zbek tilining boyish manbalari

20 noyabr

Sa’diy Sheroziyning hayoti va ijodi.

23 noyabr

Leksikografiya. morfologiyaga kirish. So'z tarkibi

25 noyabr

So'z tarkibi. Yetakchi morfema. Ko'makchi morfema

27 noyabr

Abdulla Avloniyning hayoti va ijodi.

2 dekabr

Fe'l

4 dekabr

E. Vohidovning hayoti va ijodi.

7 dekabr

So'z turkumlari. Ot so'z turkumi

9 dekabr

Ot so'z turkumi 2

11 dekabr

O'tkir Hoshimovning hayoti va ijodi

14 dekabr

Ot so'z turkumi 3

16 dekabr

Ot so'z turkumi 4

18 dekabr

Nodar Dumbadzening hayoti va ijodi.

21 dekabr

Kelishiklar

23 dekabr

Egalik qo'shimchalari. Otlarning yasalishi

25 dekabr

Furqat she'riati

28 dekabr

Otlarning yasalishi 2

30 dekabr

Sifat so'z turkumi

11 yanvar

Turob To‘la.

13 yanvar

Sifatlarning lug'aviy ma'no turlari va yasalishi

15 yanvar

Son so'z turkumi

18 yanvar

X.To‘xtaboev hayoti va ijodi.

20 yanvar

Son so'z turkumi 2

22 yanvar

Olmosh so'z turkumi

25 yanvar

Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi.

27 yanvar

Olmosh so'z turkumi 2

29 yanvar

Olmosh so'z turkumi 3

1 fevral

Cho‘lponning hayoti va ijodi.

3 fevral

Fe'l so'z turkumi

5 fevral

Fe'l nisbatlari

8 fevral

Zahiriddin Muhammad Bobur

10 fevral

Fe'lning shakillari

12 fevral

Fe'lning shakillari 2

15 fevral

Lutfiy. Lirika

17 fevral

Fe'lning shakillari 3

19 fevral

Fe'lning shakillari 4

22 fevral

Nodiraning hayoti va ijodi

24 fevral

Fe'lning yasalishi

26 fevral

Ravish so'z turkumi

1 mart

Zulfiyaning hayoti va ijodi

3 mart

Ravish so'z turkumi 2

5 mart

Ravishlarning yasalishi

8 mart

Muhammadsharif Gulxaniyning hayoti va ijodi.

10 mart

Yordamchi so'z turkumlari. Ko'makchi

12 mart

Bog'lovchi 1

15 mart

Hamzaning hayoti va ijodi.

17 mart

Bog'lovchi 2

19 mart

Yuklama

22 mart

Zavqiyning hayoti va ijodi

24 mart

Undov modal va taqlid so'zlar

26 mart

Sintaksis. Birikmalar

29 mart

Alisher Navoiy. “Xamsa”

31 mart

Birikma 2

2 aprel

Birikma 3

5 aprel

Uvaysiyning hayoti va ijodi. Lirikasi

7 aprel

Gap

9 aprel

Gap2

12 aprel

Anbar Otin.

14 aprel

Gap3

16 aprel

Gap bo'laklari. Bosh bo'laklar. Kesim

19 aprel

Saida Zunnunovaning hayoti va ijodi

21 aprel

Kesim 2

23 aprel

Ega

26 aprel

Maqsud Shayxzoda.

28 aprel

Ikkinchi darajali bo'laklar. Aniqlovchi

30 aprel

To'ldiruvchi

3 may

Turdi Farog‘iy lirikasi.

5 may

Hol

7 may

Gapning uyushiq bo'laklari.

10 may

Ozod Sharafiddinov.

12 may

Gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar

14 may

Gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar 2

17 may

Ahmad Yassaviy.

19 may

Qo'shma gap

21 may

Qo'shma gap 2

24 may

O‘tkir Hoshimovning hayoti va ijodi.

26 may

Qo'shma gap 3

28 may

Qo'shma gap 4

31 may

Maxtumqulining hayoti va ijodi.

2 iyun

Qo'shma gap 5

4 iyun

Tinish belgilari

7 iyun

Badiiy san'atlar va vaznlar.

9 iyun

Tinish belgilari 2

11 iyun

Tinish belgilari 3

14 iyun

Tog‘ay Murodning hayoti va ijodi

16 iyun

Uslubiyat

18 iyun

Uslubiyat 2

21 iyun

Rasul Hamzatovning hayoti va ijodi.

23 iyun

Uslubiyat 3

25 iyun

Uslubiyat 4

28 iyun

Ch. Aytmatovning hayoti va ijodi

30 iyun

Ijodiy matn va uning turlari

2 iyul

X.To‘xtaboev hayoti va ijodi.

5 iyul

Janni Rodari.

7 iyul

Abdulla Qahhorning hayoti va ijodi.

12 iyul

Odil Yoqubovning hayoti va ijodi.

14 iyul

Said Ahmadning hayoti va ijodi.

16 iyul

Musa Jalilning hayoti va ijodi.

19 iyul

Avaz O‘tarning hayoti va ijodi

21 iyul

Pirimqul Qodirovning hayoti va ijodi.

23 iyul

Ibroyim Yusupovning hayoti va ijodi.

26 iyul

Shuhratning hayoti va ijodi

28 iyul

Asqad Muxtorning hayoti va ijodi

30 iyul

Mirmuhsinning hayoti va ijodi.

 • Oktyabr
 • Noyabr
 • Dekabr
 • Yanvar
 • Fevral
 • Mart
 • Aprel
 • May
 • Iyun
 • Iyul
5 oktyabr

Manfiy sonlar va ular ustida amallar, Bo’linish alomatlari

7 oktyabr

Tub ko’paytuvchilarga ajratish, sonning natural bo’luvchilari soni va yig’indisi

9 oktyabr

EKUB va EKUK

12 oktyabr

Qoldiqli bo'linish va ohirgi son

14 oktyabr

Kasr, aralash kasr va kasrlarni qisqartrish

16 oktyabr

Kasrlarni qo’shish va ayirish (aralash kasr, oddiy kasr)

19 oktyabr

Kasrlarni ko’paytrish va bo’lish(aralash kasr, oddiy kasr)

21 oktyabr

O’nli kasrlar, davriy o’nli kasrlar

23 oktyabr

Chiziqli tenglama

26 oktyabr

Proporsiya va unga doir masalalar

28 oktyabr

Chiziqli tenglamalar sistemasi

30 oktyabr

Tengsizlik, qo’shtengsizlik

2 noyabr

Birhadlar, ko’phadlar

4 noyabr

Qisqa ko’paytrish formulalari

6 noyabr

Ko’phadni ko’paytuvchilarga ajratish

9 noyabr

Kasr ratsional ifodalar, ayniyatlar

11 noyabr

Arifmetik ifodalar

13 noyabr

Irratsional ifodalar

16 noyabr

Yuqori darajali ildiz va ratsional ifoda qatnashgan ifodalar

18 noyabr

Chiziqli tenglama. Proporsiya

20 noyabr

Kvadrat tenglamalar, Viyet teoremasi

23 noyabr

Ratsional tenglamalar

25 noyabr

Parametrli chiziqli tenglamalar

27 noyabr

Parametrli kvadrat tenglamalar

30 noyabr

Chiziqli tenglamalar sistemasi

2 dekabr

2- va undan yuqori darajali tenglamalar sistemasi

4 dekabr

Parametrli tenglamalar sistemasi

7 dekabr

Chiziqli tengsizliklar va ularning sistemasi

9 dekabr

Kasr ratsional tengsizliklar. Oraliqlar usuli

11 dekabr

Parametrli tengsizliklar

14 dekabr

Modulli ifodalar

16 dekabr

Modulli tenglamalar

18 dekabr

Modulli tengsizliklar

21 dekabr

Modulli tenglamalar va tengsizliklar sistemasi

23 dekabr

Irratsional tenglamalar

25 dekabr

Irratsional tengsizliklar

28 dekabr

Arifmerik progressiya

30 dekabr

Geometrik progressiya

11 yanvar

Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya

13 yanvar

Hisoblashga doir masalalar

15 yanvar

O‘rta arifmetik va o‘rta geometrik qiymat

18 yanvar

Foiz va unga doir masalalar

20 yanvar

Harakatga doir masalalar

22 yanvar

Ishga doir masalalar

25 yanvar

Funksiyalar

27 yanvar

Chiziqli funksiya

29 yanvar

Kvadrat funksiya

1 fevral

Boshqa funksiyalar

3 fevral

Teskari funksiya

5 fevral

Ko‘rsatkichli funksiya

8 fevral

Ko‘rsatkichli tenglama va ularning sistemasi

10 fevral

Ko‘rsatkichli tengsizliklar

12 fevral

Logarifmik funksiya

15 fevral

Logarifmik ifodalarni shakl almashtrish

17 fevral

Logarifmik tenglamalar va tengsizliklar

19 fevral

Trigonometriya. boshlang‘ich tushunchalar

22 fevral

Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari

24 fevral

Ķeltrish formulalari

26 fevral

Argumentlarni qo‘shish va ayirish formulalari

1 mart

Ikkilangan burchak formulalari

3 mart

Yig‘indi va ayirmani ko‘paytmaga keltrish formulalari

5 mart

Darajani pasaytrish (yarim burchak) formulalari

8 mart

Teskari trigonometrik fujksiyalar

10 mart

Trigonometrik funksiyalarning xossalari

12 mart

Trigonometrik tenglamalar

15 mart

Trigonometrik tengsizliklar

17 mart

Aralash bo‘lim

19 mart

Hosila

22 mart

Murakkab funksiyaning hosilasi

24 mart

Funksiyani o‘sish va kamayish oraliqlari

26 mart

Funksiya ekstremumlari

29 mart

Funksiyaning kesmadagi eng katta va eng kichik qiymati

31 mart

Hosilaning geometrik ma‘nosi

2 aprel

Hosilaning mexanik ma‘nosi

5 aprel

Boshlang‘ich funksiya

7 aprel

Aniqmas. Aniq integral

9 aprel

Egri chiziqli trapetsiya yuzi

12 aprel

Burchaklar. Masofa. Parallel to‘g‘ri chiziqlar

14 aprel

Uchburchak, uning burchaklari va turlari

16 aprel

Uchburchak bisektrissasi, medianasi, balandligi va o‘rta chizig‘i

19 aprel

To‘g‘ri burchakli uchburchak

21 aprel

Sinuslar va kosinuslar teoremasi

23 aprel

Uchburchak balandligini xossalari

26 aprel

Uchburchak medianasining xossalari

28 aprel

Uchburchak bisektrissasining xossalari

30 aprel

Uchburchak yuzi

3 may

Uchburchaklar o‘xshashligi

5 may

To‘rtburchaklar

7 may

To‘g‘ri to‘rtburchak, kvadrat

10 may

Parallelogram, romb

12 may

Trapetsiya

14 may

Ko‘pburchaklar

17 may

Aylana va uning elementlari

19 may

Ichki chizilgan va markaziy burchaklar

21 may

Kesishuvchi vatarlar. Urinma va kesuvchi

24 may

Doira

26 may

Aylana tenglamasi

28 may

Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana

31 may

To‘rtburchaklar va aylana

2 iyun

Trapetsiya va aylana

4 iyun

Ko‘pburchak va aylana

7 iyun

Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklar

9 iyun

Kub, parallelopiped

11 iyun

Prizma

14 iyun

Piramida va uning hajmi

16 iyun

Kesik piramida

18 iyun

Slindr va konus

21 iyun

Kesik konus

23 iyun

Shar va sfera

25 iyun

Prizma va shar

28 iyun

Piramida va shar

30 iyun

Slindr va shar

2 iyul

Konus va shar

5 iyul

Aralash bo‘lim

7 iyul

Deekart koordinatalar sistemasi

12 iyul

Vektor va uning koordinatalari

14 iyul

Vektor uzunligi

16 iyul

Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi

19 iyul

Vektorlarning kolleniarligi

21 iyul

Ikki vektor orasidagi burchak

23 iyul

Nostandart masalalar

26 iyul

Kombinotorika elementlari

28 iyul

Ehtimollar nazariyasi

Siz ishonchli qo’llardasiz

Bizning o’qituvchilarimiz ko’p bosqichli tanlovdan o’tishadi va malaka oshirishadi

Biz o’qituvchilarini tajribali ekanligini, kommunikativ ko’nikmalarini va bilimlarini sinovdan o’tkazamiz. O’qituvchi har bir abituriyent bilan til topisha olishi, u uchun murakkab bo’lgan mavzuni oson va aniq yetkazib berishi va albatta DTM test sinovlaridan muvaffaqiyatli o’tishi uchun maksimal darajada bilim berishi muhimdir

Shuningdek har bir fan uchun kurator biriktirilgan

 • Abituriyent hech qachon o’z muammolari bilan yakka qolmaydi
 • Har bir kurator o’z fanini eng yuqori ballga topshirgan
 • Onlayn-kurator uzog’i bilan 15 daqiqa ichida har qanday savolga javob berishga tayyor
 • Har oyda barcha kuratorlar tekshiruv va maxsus test sinovidan o’tishadi

X Academy repetitorlari

 • Kamida 3 yillik ish darajasiga ega
 • Davlat imtihonlarini topshirish usullarini biladi
 • Fanni to’liq tushunishni o’rgatadi

Qo’yilgan maqsadga erishishga yordam beramiz

DTM tayyorgarlik jarayoni siz uchun samarali va qiziqarli boʻlishini taʼminlaymiz. Onlayn-darslar sizni vaqtingizni va kuchingizni tejaydi - o’zingiz uchun qulay bo’lgan joyda ta’lim oling

87%

X Academy o’qituvchilarining abituriyentlari oliy o’quv yurtlariga grant asosida qabul qilingan

4,8

Bizning o’quvchilarimizni maktabda ta’lim olish darajasining o’rtacha ko’satgichi

90+

DTMga tayyorlik ko’rsatgichi

Shaxsiy chegirmaga ega bo'ling

Bizning menejerlarimiz sizga qo'ng'iroq qilib, sizga hamma narsani batafsil aytib berishadi va shaxsiy chegirma berishadi

Ism*
Telefon raqami*Icon
Email*

Shaklni yuborib, siz shaxsiy ma’lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik bildirasiz

Sizning arizangiz qabul qilindi
Qayta ariza topshirish

X Academy qanday ta’lim beradi

Interaktiv va qulay onlayn-platformada darslar jonli efir orqali olib boriladi. O’qituvchi bilan muloqot real vaqtda amalga oshiriladi, maktab o’quvchilarning maxsus dastur bo’yicha mashg’ulotlari esa metodistlarimiz tomonidan tayyorlanadi.

Academy

Interaktiv uy vazifalaringizni to’g’ridan to’g’ri platformada bajaring

Hech ikkilanmay savollaringizni jonli efir chatida yozishingiz mumkin

Barcha o’tilgan darslar platformada saqlanib qoladi va ularni istalgan vaqt qayta ko’rib chiqish mumkin

Uy vazifalaringizni o’z vaqtida, xatosiz topshiring va ball to’plang, to’plangan ballarni siz chegirma va sovg’alarga almashtirish imkoniga egasiz.

Savol - javoblar

Ta’lim olish qayerda amalga oshiriladi?

Barcha kerakli materiallar sizning shaxsiy kabinetingizda bo’ladi: dars jadvali, onlayn-darslar kalendari, konspektlar, uy vazifalari, eslatmalar, statistikangiz va boshqalar. Telegramda esa sizda kurs chati hamda kurator bilan muloqot qilish imkoniyati mavjud.

Darsning video yozuvi bo’ladimi?

Har bir o’tilgan darslar saqlanib qoladi va siz ularni istalgan vaqtda ko’rishingiz mumkin.

Kurs uchun to’lovni qanday amalga oshirish mumkin?

Har bir o’quvchining Click, Payme, Apelsin yordamida to’ldirishi mumkin bo’lgan balansi mavjud, shuningdek ichki to’lovlarni bank orqali amalga oshirish mumkin. Tez orada Paynet orqali ham to’lovlarni amalga oshirishni yo’lga qo’yamiz. Bu yerda batafsil ma’lumot olishingiz mumkin (video ssilkasi). Bundan tashqari huddi supermarketda bo’lgani kabi, o’zingizga kerakli narsani tanlang va sotib oling.

Faqat telefon orqali o’qishni ilojisi bormi?

Ha, bizning platformamiz mobil qurilmalar uchun to’liq moslashgan. Telefon orqali ta’lim olishingiz hech qanaqasiga sizning natijalaringizga ta’sir qilmaydi va bu aksincha ko’p hollarda qulay bo’lishi mumkin.

Agar menga sizning kursingiz yoqmasachi?

Hech qanday muammo yo’q – biz siz murojaat qilishingiz bilan ishlatilmagan kurslaringiz uchun sarflangan pulni qaytarib beramiz. Biz kurslarimiz sifatiga to’liq ishonamiz: statistikaga ko’ra, abituriyentlarimizni 0% pulni qaytib olish uchun murojaat qilishadi.

Bitta dars qancha vaqt davom etadi?

Har bir dars taxminan 1,5 soat davom etadi.

Uy vazifasini bajarish uchun qancha vaqt beriladi?

Kamida 2 kun. Agar siz osha kunni o’zingizga dam olish kuni deb e’lon qilgan bo’lsangiz, xotirjam uy vazifangizni topshirishga ulgurasiz va bonuslarga ham ega bo’lishingiz mumkin.

Uy vazifasining shakli qanday va uni kim tekshiradi?

Uy vazifalari yozma yoki test shaklida bo’ladi. Test sinovlari avtomatik ravishda tekshiriladi, yozma uy vazifalari esa o’qituvchilar yoki shaxsiy kurator tomonidan tekshiriladi, so’ng siz bajargan vazifangizda yo’l qo’yilgan xatolar bilan bog’liq batafsil ma’lumotga ega bo’lasiz.

Shaxsiy o’qituvchilar ham bormi?

Mamlakatimizdagi ko’plab o’quv markazlarida faqat ma’ruzalar va natijalar tahliliga ko’proq vaqt sarflanadi, ammo abituriyent uchun bunday tushkun paytda hech qanday ruhiy ko’mak berilmaydi. Bizda esa hamma narsa to’liq qo’llab -quvvatlash bilan maksimal natijalarga erishish uchun tuzilgan. Shu sababli, har bir oʻquvchining shaxsiy kuratori bor, u abituriyentni mavzularni qanday oʻzlashtirayotganini va natijalarini kuzatadi, motivatsiya beradi, barcha savollarga tez javob beradi va har qanday vaziyatda koʻmaklashishga tayyordir.

Biz haqimizdagi fikrlar

Abituriyentlarimizni biz haqimizda yozib qoldirgan izohlarini shu yerda o’qishingiz mumkin. Shuningdek, bizni bir qator parametrlarimiz bo’yicha Early birds o’quvchilari bilan suhbat olib bordik va ularni baholashlarini soʻradik.

9,9 из 10

O’quvchilarning yakuniy o’rtacha ball bahosi

Рузибоева Умида Дилшоджон кизи

Здравствуйте меня зовут Умида. Я ученица Эхтиётхон. Мне нравится как она ведёт свои уроки. Ее организованность. Когда я у нее обучалась нас было несколько, и к каждому из нас у нее был свой подход. Каждый наш день с учителем был полон новых открытий. Она всегда учила новым и простым методам. И учила разными способами, чтобы мы знали разные направления. Спасибо моему учителю что она была рядом со мной в мой волнительный подготовительный год. Спасибо тебе мой учитель!

Рузибоева Умида Дилшоджон кизи Предмет: Математика
Сайдумарова Гулхумор Мирзаахмат кизи

Ассаломалейкум. Устозим хакида шахр йозишим кераклигини айтишди. Мани Эхтиётхон устоз математика фанидан тест синовларига таййорлаганлар. Дарс жараёнимиз индивидуал тарзда утар эди. Дарсликларни киска ва лонда тарзда тшунтириб ургатишган. Ургантган йул йуриглари тест синовида манга котта йордам берди. Эхтиётхон устозни дустимга росса мактаган эдим у хам укасини олиб келди. Ва мана иккимиз хам укишга кирдик.

Сайдумарова Гулхумор Мирзаахмат кизи Предмет: Математика
Абдуллаева Муниса

I want to thank everyone who supported me during those challenging days, but especially my English teacher, Miss Nigora. I wasn’t good at English, couldn’t speak and used to make lots of mistakes, but now thanks to her my ielts score is 7 and I entered my dream university on budget and won scholarships!!! While those tough times I was depressed and nervous about my low results, but instead of pushing and punishing me, Miss Nigora was the only person who believed, inspired and motivated me. She didn’t let me down, conversely, after lessons she devoted her time to me by teaching extra classes. Thank You very much. From now on I promise to do my best!

Абдуллаева Муниса Предмет: Английский язык
Кушакбаева Хуснора

Я в течение 10 месяцев занималась с преподавателем Тамилой Бахтиёровной с августа 2020 года по май 2021 года. Когда я пришла на первое занятие, уровень моих знаний грамматики и самого основного (правил русского языка) был в плачевном состоянии. Но Определившись с целями и задачами, преподаватель предложила определенную систему занятий и мы начали заниматься. Результат появился уже буквально через несколько месяцев , и я смогла поступить в Ферганский государственный университет. Системность,профессионализм, личный опыт, обширные знания в области как языка, так и преподавания – вот что отличает именно Тамилу Бахтиёровну от других преподавателей. Умеет мотивировать, подбирает интересные темы для обсуждения, для написания статей, сочинений, изложений, использует самые лучшие учебники и методики. Занятие пролетает не натужно, а на одном дыхании. Нам легче находить общую точку в понимании материала ещё и за счёт не сильно большой разницы в возрасте, так как, методика ее обучения новая и проще для изучения. Бесконечно благодарна именно ей за ответственность к труду и особый подход к обучению!

Кушакбаева Хуснора Предмет: Русский язык и литература
Абдуллаева Махлиё

Хотелось бы выразить огромную благодарность Тамиле за её незаменимый вклад в моих достижениях. Благодаря ей, я набрала прекрасный результат по русскому языку и литературе при сдаче тестов, что и позволило мне поступить в ВУЗ с хорошим результатом. Отдельно хотелось бы упомянуть ее методику, как современную и понятную. Не зря говорят, что все гениальное просто.

Абдуллаева Махлиё Предмет: Русский язык и Литература
Fozildinov Xudoybergan

Domlamiz darsni qiziqarli va tushunarli qilib o‘tadilar va bizga ko‘rgazmalar har bir fo‘rmulalarni kelib chiqishi va eng asosiysi xushmomula bo‘lib bizni o‘qishga kirishjmizga juda katta hissalarini qo‘shganlat.

Fozildinov Xudoybergan Предмет: Matematika
Mamarasulova Mohigul Boburjon qizi

Assalomu alaykum. Men Mamarasulova Mohigul Boburjon qizi Vosilxo’ja akaning o’quvchilari bo’laman. Ular darsga kreativ yondoshadilar. Ularning bilimlari juda yaxshi. Darslari juda qiziq. Menga dars o’tishlari juda yoqadi.

Mamarasulova Mohigul Boburjon qizi Предмет: Ona tili va Adabiyot
Azizbek Xolboyev

Salom ! Ismim Azizbek yoshim 23 da Farg’ona Politexnika Inisitutini tamomlab hozirda Dunyoning eng rivojalangan davlatridan biri United Arab Emiratesning Dubai shahrida ishlab kelmoqdaman albatta Arab davlatlarida ishlash va o’qish uchun ingliz tili bilish va muloqot qila olish lozim. Men bu darajaga kelishimga yaqindan yordam bergan va menga aniqrog’i Ingliz tilini 0 dan o’qitgan ingilz tilini men uchun qiyin bo’lgan speaking etapida mendan o’z bilimlarini ayamagan va qisqa fursatda nutqimni so’zlashuv talaffuzlqrmni ( pronunciation ) aniq va ravshan qilib o’qitgan ustozim Mr.Atkinsonga o’z minatdorchiligimni bildiraman. Menda til o’rganish jarayonida qiyinchliklarga duch kelganimda o’z fikirlari bilan meni oldinga intilishimga turtki bo’lgan desam adashmagan bo’laman.

Azizbek Xolboyev Предмет: Ingliz tili
Малика Хабибуллаева

Выражаю огромную благодарность своему учителю Mr Atkinson (Жасур ака) . В течении двух месяцев ходила на его занятия по подготовке к Ielts и добилась хорошего результата. Он очень внимательно и ответственно подходит к каждому уроку, кроме того, он очень позитивный и доброжелательный человек, с первого занятия расположил к себе.Очень благодарна ему за продуктивные занятия!

Малика Хабибуллаева Предмет: Ingliz tili
Барчиной Каххорова

Mr. Atkinson men bilgan ingliz tili òqituvchilari ichida yuqori bilimga, tajribaga ega bòlib, izlanuvchanligi, òz ustida muntazam ishlashi, òzining maxsus dars òtish metodikasi bilan ajralib turadi. Men bu yil FarDU bakalavr bosqichini tamomlab, òqishni davom ettirish maqsadida magistraturaga topshirdim va imtixondan muvaffaqqiyatli òtib, grant asosida òqishga qabul qilindim. Imtixonning ingliz tili bosqichidan 30 ta savoldan 24 ta savolga tòģri javob berib, yuqori ballni qòlga kiritdim. Albatta, erishgan yutuqlarimda Mr. Atkinsonning hizmatlari beqiyos. Òzining talabchanligi, mukammal dars òtish metodikasi orqali ingliz tilini 0 dan boshlab 8 oyda yaxshi natijalarga erishishimga yordam berdi. Mr. Atkinson har bir òquvchi bilan individual shuģullanadi, dunyoqarashi keng bòlib, darslarga ma’suliyat bilan yondashadi.

Барчиной Каххорова Предмет: Ingliz tili
Umida Aktamova

Assalomu alaykum!
Men, Umida yoshim 18 da, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg’ona Filiali talabasiman. Bir nechta xalqaro tanlovlar va «Ibrat» tillar oromgohi qatnashuvchisi bo’lishim uchun asosiy sabab va vositachi ingliz tili bo’ldi. Ingliz tilini o’rganish uchun yordam bergan, doim qo’llab-quvvatlagan, o’rganish jarayonida o’z bilimi va nasihatlarini ayamagan Mr.Atkinson ga o’z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.

Umida Aktamova Предмет: Ingliz tili
Komiljonov Ravshanbek

Men Komiljonov Ravshanbek Ózbekiston Milliy Unversiteti talabasi bóldim.Va bunga bosh sababchardan biri óqituvchim Jasurbek Ibrohimov bóladilar.Ularni dars ótish usullari juda ajoyibligi sababli ularda óqigan abiturentlar hich ham zerikmaydi.Har darsda hilma hil usullar bilan bizlarni qiziqtirishga harakat qilishgan.Savol javoblari ham ajoyib bóladi.Abiturentlar har darsni kutardilar. Huddi biz kabi.Domlamizning dars ótish usullari ajoyib va tushunarli bólganligi sababli esda qolishi oson bólgan.Keyin domlamiz esda qolishi oson bólishi uchun bizga turli usullar bilan solishtirib berganlar.

Komiljonov Ravshanbek Предмет: O’zbekiston Tarixi
Aminjonov Muhammadaziz

Men Aminjonov Muhammadaziz, shu yili Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi bo‘ldim.bizning ustozimiz Jasurbek Ibrohimov darslarni qiziqarli va aniq tarzda o‘tardi,darslarni bizga tushunarli qilib o‘tishga harakat qilardi.Menga domlamizning dars o‘tish usuli yoqardi,Uning talabchanligi bizning talaba bo‘lishimizga juda katta yordam berdi.Buning uchun domlamizdan minnatdorman!

Aminjonov Muhammadaziz Предмет: O’zbekiston Tarixi

O’qituvchilarimiz va metodistlarimiz tomonidan imtihonlarga tayyorgarlik ko’rish uchun bepul o’quv materiallariga ega bo’ling

Bizning telegram kanalimizga obuna bo’ling